Giảm béo Max Plus bất kỳ vùng nào (không giới hạn số vùng)